ja

   

 Umiem leczyć   ❖   Mam swoje ideały   ❖   Nie znoszę głupoty    ❖   Śmieję się.

 tel. 607091614

 @ maciejchojnacki@o2.pl